MAIN MENU

SHAKA SHOP TRÊN:

VÍ DA KHẮC TÊN

TỔNG HỢP NHỮNG MẪU VÍ DA ĐẸP NHẤT TẠI SHAKA

1.Mẫu ví nâu chỉ nhỏ

VÍ DA KHẮC TÊN

Kích thước chuẩn: 12x9cm
Chất liệu làm ví: 99% Da Bò
Màu sắc: Nâu cổ điển
Kiểu đường may: May máy, đường chỉ nhỏ
Cấu tạo ví: 3 ngăn lớn đựng tiền(1 ngăn có khóa kéo), 1 ngăn để hình, 3 ngăn để thẻ. Ngoài ra dưới ngăn để thẻ mỗi bên có 1 ngăn để giấy tờ, giấy phép lái xe, cavet xe, CMND,…

Tổng hợp những mẫu ví nâu chỉ nhỏ đã khắc cho khách

VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN

2.Mẫu ví nâu chỉ đan lớn

VÍ DA KHẮC TÊN

Kích thước chuẩn: 12.5×9.5cm
Chất liệu làm ví: 99% Da Bò
Màu sắc: Nâu
Kiểu đường may: May khâu, đường chỉ đan
Cấu tạo ví: 3 ngăn lớn đựng tiền(1 ngăn có khóa kéo), 1 ngăn để hình, 3 ngăn để thẻ. Ngoài ra dưới ngăn để thẻ mỗi bên có 1 ngăn để giấy tờ, giấy phép lái xe, cavet xe, CMND,…

Tổng hợp những mẫu ví nâu chỉ đan lớn

VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN
VÍ DA KHẮC TÊN
X